Ilmasäätö Oy hallitsee vaativien tilojen ilmastoinnin

Ilmasäätö Oy on puhtaan ilman ja erityisolosuhteiden hallintaan erikoistunut turkulainen perheyritys. Ilmasäätö on toiminut vuodesta 1976 ja toteuttanut menestyksekkäästi hankkeita diagnostiikka- ja lääketeollisuudelle, sairaaloille ja sairaala-apteekeille. Ilmasäätö on myös tehnyt erillishankkeita mm. GMP-vaatimukset täyttäviä lapsettomuushoidon klinikoita avaimet käteen –periaatteella.

Ilmasäätö on tuonut uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla ilmastointia voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisesti sellaisissakin tiloissa, joissa tehostaminen perinteisellä ratkaisulla ei kohtuuhinnalla ole mahdollista.

Ilmasäädön palvelukonseptiin kuuluu

 • yksilöllinen suunnittelu ja toteutus
  • puhdastilat sekä puhtaat tuotantoympäristöt ja olosuhteet
  • ilmastointiratkaisut erikoistiloihin, joiden vaatimuksena ovat kosteuden ja paineiden hallinta sekä GMP- ja ISO-puhtauslaatuvaatimukset
  • juuri Teidän tarpeisiinne suunniteltujen puhdastilojen, puhdasilmalaitteiden ja -prosessien suunnittelu ja toteutus
  • esimerkiksi tilakohtaisen eriytetyn ja hajautetun ratkaisun suunnittelu ja toteutus
 • puhdastilojen ja laminaarikaappien standardin mukaiset mittaukset, testaukset ja huollot
 • validointi
 • mikrobiologiset mittaukset
 • laitekalibroinnit

Näillä palveluilla haluamme tarjota asiakkaallemme mahdollisuuden keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja liiketoimintaansa Ilmasäätö Oy:n varmistaessa toimintaympäristön olosuhteiden hallinnan.