Laboratorio

Ilmasäätö Oy:n ydinosaamisen perusaluetta ovat kosteuden, paineen, lämpötilan ja puhtauden kokonaisvaltainen ja kustannustehokas hallinta erityisesti pieniä ilmamääriä käsiteltäessä. Ilmasäätö Oy:n toiminnan yhtenä tukijalkana on oma tuotekehitys- ja kalibrointilaboratorio, jossa uusia tuotteita kehitetään ja valmistetaan.  

Laboratoriossa voidaan toteuttaa myös asiakasdemonstrointeja sekä puhtaan että hallitun ilman toteuttamiseen liittyviä hankkeita. Laboratorio soveltuu erityisesti pienten ilmamäärien käsittelyyn sekä ilmamäärämittauslaitteiden kalibrointiin. Ilmasäätö Oy:n ilmankäsittelyn erikoislaboratorio on ainutlaatuinen sekä Suomen että Euroopankin tasolla.